Καλώς ήρθατε


Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία.
To εργαστήριο ιδρύθηκε με το ΠΔ 45/31.1.1990 στο πλαίσιο του N.1268/82, ως Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών, και έχει μια μακρόχρονη παρουσία. 
Η  ίδρυση του Εργαστήριου ξεκίνησε με τις προσπάθειες της Ομότιμης Καθ. Β. Τοκατλίδου, ακολούθως της Ομότιμης Καθ. Α.Ν. Συμεωνίδου-Χριστίδου, ακολούθως της Καθ. Αικ. Κιγιτσιόγλου-Βλάχου και σήμερα η πορεία του συνεχίζεται υπό την διεύθυνση του Καθ. Παναγιώτη Αρβανίτη.
Το Εργαστήριο λειτουργούσε βάσει του εσωτερικού του κανονισμού, που εγκρίθηκε το 2010 (αρ. απ. ΓΣ. 231/21-1-2010), αργότερα μετονομάστηκε με το ΦΕΚ 1692/2020 και αναμορφώθηκε ο εσωτερικός κανονισμός του.
Το Εργαστήριο έχει  ως κύριους στόχους:
- την εισαγωγή και την άσκηση των προ- και μεταπτυχιακών φοιτητών όλου του Tμήματος στη χρήση των υπολογιστών, των δικτύων, των Νέων Τεχνολογιών και των γλωσσικών εφαρμογών, 
- την υποστήριξη της έρευνας του Tομέα Γλωσσολογίας/Διδακτικής στο πεδίο των πολυμεσικών γλωσσικών εφαρμογών,
- την υποστήριξη της έρευνας των μελών του Τμήματος στο πεδίο των τεχνολογικών και διδακτικο-παιδαγωγικών εφαρμογών,
- την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και επιμορφωτικών προγραμμάτων στις περιοχές των διδακτικών και τεχνολογικών γλωσσικών εφαρμογών.

Tο Eργαστήριο έχει υποστηρίξει και υποστηρίζει επίσης ενεργά τη διδασκαλία και την έρευνα των Προγραμμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ, ΦΕΚ 1994–11/10/07, αριθμ.79976/Β7, ΔΠMΣ) και στο βαθμό του δυνατού στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων.
O σύγχρονος εξοπλισμός, καθώς και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Eργαστηρίου επιτρέπουν την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Eυρώπης και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και επιμορφωτικών προγραμμάτων στις περιοχές των τεχνολογικών γλωσσικών εφαρμογών. Oι πόροι του έχουν ως τώρα προέλθει από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από δράσεις της Eυρωπαϊκής Ένωσης (LINGUA, MED-CAMPUS, LEONARDO, EKT, EΠEAEK, κ.ά.).
Το Εργαστήριο παρέχει επίσης σημαντικό κοινωνικό έργο μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως υποστήριξη σε προγράμματα πιστοποίησης εκπαιδευτικών του ΥΠΕΠΘ και διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης καθηγητών ξένων γλωσσών.

Χώροι Εργαστηρίου: Αίθουσα: 307, 308Α, 308Β, 308Γ, 308Δ, Παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.,  Τηλ.: 2310-998852

Διδακτική της Γλώσσας και Επικοινωνία

Ψηφιακές Τεχνολογίες και Διδακτική της Γλώσσας

Πολυγλωσσία και ΔιαπολιτισμόςΔιεπιστημονικότητα και Συνεργασία

Πιστεύουμε πως ο καθένας έχει κάτι να προσφέρει

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία -LDLC έχει ως αποστολή του:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπονται από τον νόμο.
3. Την συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με ίδιους και συναφείς στόχους, καθώς και με κέντρα παροχής υπηρεσιών στον τομέα του γλωσσικής εκπαίδευσης, της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και του πολιτισμού.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, μαθημάτων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (τ. Α΄, αριθμ. 53)
6. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση ποικίλων δεδομένων γλωσσικού χαρακτήρα.
slide1a.png

Μαθήματα

Με στόχο την εκπαίδευση φοιτητών / διδασκόντων/ επαγγελματιών στη Διδακτική της Γλώσσας, τις Νέες Τεχνολογίες στην Διδακτική και την Πολυγλωσσία, Διαπολιτισμικότητα προσφέρονται μια σειρά από προπτυχιακά και μεταπτυχικά μαθήματα στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και στα μεταπτυχιακά του προγράμματα.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΛΩΣΣΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab

Εργαστήριο Σημειωτικής-SemioLab, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή
Αναπλ. Διευθυντής: Ε. Κουρδής
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://semiolab.eu/

FORELL

Formes et représentations en linguistique et littérature (EA 3816, FoReLL), Maison des Sciences de L’Homme et de la Société (MSHS), UFR Lettres et Langues de l’Université de Poitiers.
Web page: http://forell.labo.univ-poitiers.fr/

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας,
  • Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης,
  • Εργαστήριο RCEL του ΕΚΠΑ,
  • E-school.

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία

 

 

 

Aristotle University of Thessaloniki,
University Campus 54124, Thessaloniki, Greece

Lab photos

Please publish modules in offcanvas position.